CABINET DERMATOVENEROLOGIE

Medicii din sectia Dermatovenerologie deservesc ambulatoriul.

ambulator-derma-spital-40-of-49
A. Pachetul minimal de servicii medicale

Medicii din sectia Dermatovenerologie deservesc ambulatoriul integrat.

 1. A. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

• Consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală:

asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical.
• Consultaţii pentru supravegherea şi depistarea bolilor cu transmitere sexuala (BTS):

Depistarea BTS – include, după caz, examen clinic, diagnosticare, ancheta epidemiologica si trimiterea spre internare in sectie pentru tratament.
Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale, suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.

B. Pachetul de servicii medicale de bază

Acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice:

1.1 Servicii medicale – consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală,
1.2 Servicii medicale curative – consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cronice
1.3 servicii medicale curative – consultaţii pentru afecţiuni cronice
1.4 depistarea BTS
1.5 servicii diagnostice şi terapeutice
1.7 servicii de sănătate conexe actului medical

Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală:

Asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate.

Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice, cuprinde:

 • anamneza, examenul clinic general general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
 • unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
 • stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
 • recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;
 • recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;
 • bilet de internare, după caz;
 • bilet de trimitere către alte specialităţi, după caz;
 • bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, după caz;
 • eliberare de concediu medical, după caz.

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate

Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice, cuprinde:

 • anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
 • unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
 • stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
 • recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;
 • recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;
 • evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare.
 • bilet de trimitere către alte specialităţi/internare, după caz.

Depistarea BTS:

Examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea spre internare in sectie.

Servicii diagnostice şi terapeutice:

 • ecografia generala
 • radioscopia pulmonara
ANALIZE MEDICALE
 • investigaţii paraclinice;
 • analize de ambulatoriu;
 • ecografie generală;
 • radioscopie pulmonara;
 • precizarea diagnosticului;
 • indicaţii terapeutice;
 • internare în sectie după caz;
 • ingrijiri la domiciliu dupa caz.

b). consultaţii şi investigaţii în Boli cu Transmitere Sexuală:

 • examen clinic;
 • investigatii paraclinice;
 • serologie în sifilis;
 • examen secreţie uretrală si vaginala pentru gonoree;
 • depistarea uretritei cu Chlamidia Trachomatis;
 • ancheta epidemiologica;
 • alte investigaţii pentru boli cu transmitere sexuală.

c). tratamente:

 • toaleta plăgilor (excizia necrozelor cutanate );
 • pansamente;
 • indepartarea firelor de sutura;
 • tratament injectabil intravenos şi intramuscular în situaţiile de urgenţă medicale;

recoltarea produselor biologice:

 • sânge;
 • urină;
 • scaun în scop diagnostic;
 • secretie din plaga;

mici investigaţii chirurgicale:

 • ablatia unghiei, terapia chirurgicala a panaritiului, furunculului   furunculului antracoid si a abcesului de parti moi;
 • extimparea tumorilor cutanate prin electrocauterizare şi criocauterizare;
 • tratamente cu laser a bolilor dermatologice care au aceasta indicaţie;
 • fotochimioterapie cu UVB cu banda ingusta (max. 4 sedinte);
 • fotochimioterapie cu UVA (max. 4 sedinte)
 • dermatoscopia;
 • terapia chirurgicala a arsurilor termice mai mici de 10%;
 • terapia degeraturilor de gradul I si II