CABINET DERMATOVENEROLOGIE

Medicii din sectia Dermatovenerologie deservesc ambulatoriul.

ambulator-derma-spital-40-of-49
A. Pachetul minimal de servicii medicale

Medicii din sectia Dermatovenerologie deservesc Ambulatorul integrat si acorda consultatii initiale si de control, pe baza Biletului de trimitere de la medicul de families au de la medicul de specialitate din ambulator, precum si servicii medicale pentru situatiile de urgenta. Eliberează reţete compensate şi gratuite, efectuează educaţie sanitară pentru dietă, îngrijirea piciorului cu ulceraţii, evitarea complicaţiilor acute.

Pacienţilor li se pun la dispoziţie diverse materiale informative.

Sunt eliberate bilete de trimitere pentru investigaţii şi consulturi de de specialitate.

Se eliberează adeverinţe medicale, referate medicale, scrisori medicale.

 1. A. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

• Consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală (pentru care este posibilă prezentarea directă la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere şi fără acte doveditoare ale calităţii de asigurat):

asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical.
• Consultaţii pentru supravegherea şi depistarea bolilor cu transmitere sexuala (BTS):

Depistarea BTS (sifilis, gonoree, infectia cu Chlamydia Trachomatis, uretrita, balanita) – include, după caz, examen clinic, serologia sifilisului, depistarea uretritei cu Clamydia Trachomatis, ex. secretiei uretrale si vaginale pentru gonoree, dg.prezumtiv, ancheta epidemiologica, trimitere spre internare pentru confirmarea dg. si tratament de specialitate. trimiterea spre internare in sectie pentru tratament.
Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale, suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.

B. Pachetul de servicii medicale de bază

Acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice:

1.1 Servicii medicale – consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală,
1.2 Servicii medicale curative – consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cronice
1.3 servicii medicale curative – consultaţii pentru afecţiuni cronice
1.4 depistarea BTS
1.5 servicii diagnostice şi terapeutice
1.7 servicii de sănătate conexe actului medical

Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală:

Asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate.

Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice, cuprinde:

 • anamneza, examenul clinic general general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
 • unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
 • stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
 • recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;
 • recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;
 • bilet de internare, după caz;
 • bilet de trimitere către alte specialităţi, după caz;
 • bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, după caz;
 • eliberare de concediu medical, după caz.

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate

Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice, cuprinde:

 • anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
 • unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
 • stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
 • recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;
 • recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;
 • evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare.
 • bilet de trimitere către alte specialităţi/internare, după caz.

Depistarea BTS:

Examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea spre internare in sectie.

Servicii diagnostice şi terapeutice:

a) proceduri terapeutice simple:
-examinarea cu lampa WOOD
-recoltare material bioptic

b) proceduri terapeutice de complexitate medie:
-dermatoscopia
-fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate
-crioterapia in leziunile cutanate
-tratamentul chirurgical al plagilor taiate superficial, intepate superficial, necroze cutanate superficiale, escare, indepartarea firelor de sutura, panasmentul plagilor
-terapia chirurgicala a furunculului, a abcesului de parti moi

c) proceduri terapeutice/tratamente complexe:
-electrocauterizarea leziunilor
-fotochimioterapia: UVA/sedinta(maxim 4 sedinte)
-fotochimioterapia: UVB cu spectru ingust/sedinta(maxim 4 sedinte)

d) tratament injectabil intravenos si intramuscular in situatiile de urgenta medicale.