CABINET HIV/SIDA

hs
SERVICII MEDICALE
  • dispensarizarea bolnavilor infectaţi cu virusul HIV -control clinic si biologic, tratament specific;
  • consilierea şi ancheta epidemiologică a pacienţilor infectaţi cu virusul HIV;
  • consilierea membrilor de familie;
  • consiliere postexpunere HIV.