Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de îngrijitoare şi a unui post vacant de statistician medical debutant

Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de îngrijitoare şi a unui post vacant de statistician medical debutant

Fișa postului îngrijitoare

Proces verbal privind rezultatele selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de îngrijitoare şi a unui post vacant de statistician medical debutant

Proces verbal privind rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de îngrijitoare şi a unui post vacant de statistician medical debutant

Proces verbal privind rezultatele obținute la proba interviu a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de îngrijitoare şi a unui post vacant de statistician medical debutant

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare