ANALIZA SWOT

Permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie ale unităţii şi realizarea de prezumţii în zonele asupra cărora  există cunoştinţe mai puţin detaliate.

Puncte forte

 • Servicii medicale validate de SNSPMB şi recunoscute de către CAS Maramureş;
 • Echipă capabilă să aplice instrumentele manageriale prescriptoare de calitate (analiza SWOT, Brainstorming, etc.).
 • Personal medical bine pregatit profesional;
 • Acreditare CONAS;
 • SMC SR EN ISO 9001 :2008 ; 14001:2005 ; 18001 :2008 implementate;
 • Lipsa arieratelor şi datoriilor către furnizorii de bunuri materiale şi servicii;
 • Condiţii hoteliere la standarde inalte de calitate;
 • Adresabilitate crescuta;
 • Utilizarea tehnologiei informaţiei ca instrument de marketing (web site);
 • Dotarea corespunzatoare a laboratorului de analize medicale si radiologie precum si a sectiilor;
 • Informatizarea datelor medicale ;
 • Existenţa unui sistem informaţional integrat;
 • Existenţa unui climat organizaţional care favorizează munca în echipă;
 • Grad mare de satisfactie a pacientilor ;

Puncte slabe

 • Personal medical insuficient;
 • Consultaţii efectuate în alte unităţi spitaliceşti pentru bolnavii internaţi;
 • Vechimea clădirilor;
 • Insuficienţa personalului medical poate crea situaţii de malpraxis;
 • Grade diferite de competenţă tehnică pentru persoane cu acelaşi nivel de salarizare;
 • Deficienţe în asumarea responsabilităţilor
 • Motivaţie intrinsecă scăzută datorită slabei capacităţi de diferenţiere între persoanele cu productivitate scăzută;
 • Lipsa de continuitate în trasarea sarcinilor ;
 • Lipsa asigurării rezervei de apă potabilă prevazuta de lege ;
 • Tariful alocat pe caz rezolvat este subdimensionat;

Oportunităţi

 • Accesarea de fonduri pentru reabilitarea unui pavilion existent în vederea înfiinţării unui Centru comunitar si spiritual, de reabilitare şi consiliere în domeniul sănătăţii mintale, HIV/SIDA, bolilor hepatite cronice şi bolilor cu transmitere sexuală;
 • Legislaţie privind Strategii în domeniul sănătăţii mintale;
 • Adresabilitatea populaţiei;
 • Patologia spitalului –aria de acoperire 75% din raza judeţului Maramureş;
 • Creşterea fondurilor alocate de către Consiliul Judeţean;
 • Colaborarea cu mediul de afaceri, cu asociaţiile legal constituite ale pacienţilor, în particular;
 • Colaborarea cu societatea civilă, în general;
 • Statutul de membru al Uniunii Europene impune adaptarea unor standarde care au ca finalitate creşterea eficienţei şi calităţii;
 • Posibilităţi de finanţare pe proiecte din fonduri europene;

Ameninţări

 • Scăderea puterii de negociere (contractare) a CAS Maramureş pentru serviciile furnizate;
 • Apariţia de noi competitori pe piaţă- spitale private
 • Interes economic pentru teren şi clădiri, al unor grupuri de investitori ;
 • Implicare insuficientă a societăţii civile, a bisericilor, a centrelor de luptă antidrog în rezolvarea problemelor sociale ;
 • Legislaţia potrivnică dezvoltării resurselor umane ;
 • Libertatea de circulaţie a persoanelor şi a serviciilor face posibil contactul beneficiarilor de servicii medicale cu furnizori de astfel de servicii din alte state, ceea ce poate duce la schimbarea opţiunilor şi aşteptărilor pacienţilor ;
 • Riscul migrării personalului de specialitate în statele Uniunii Europene;
 • Lipsa de pegătire specifică în domeniul sanitar la nivelul administraţiei locale