Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de asistent medical – Secţia Dermatovenerologie

Anunţ concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de asistent medical – Secţia Dermatovenerologie

Fişa postului asistent medical

Proces verbal privind selecţia dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de asistent medical – Secţia Dermatovenerologie

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de asistent medical – Secţia Dermatovenerologie

Procese verbale privind rezultatele obţinute la proba interviu şi rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de asistent medical – Secţia Dermatovenerologie

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare