Anunţ de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată

Anunţ de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată

Fișa postului – Asistent medical debutant

Anexele 2-5 din OMS 905/2020

Proces verbal privind selecția dosarelor candidaților

Proces verbal privind selecția dosarelor candidaților – corectat

Proces verbal privind rezultatele obținute la proba interviu

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare