Anunţ de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată

Anunţ de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată

Proces verbal privind selecția dosarelor candidaților

Proces verbal privind rezultatele obținute la proba interviu

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare